Gul Inrubyus5 Cn34 5 Hæl Sommer Grå Spænde Sandaler Ue36 Casual Uk3 Us5 Chunky Kvinder Cn35 Pumpe 5 3 April Rubin S 1 Læder Sort 039 Nubuck Kjole Uk3 Grundlæggende Eu35 1a BwqggCnO

Du er her: Forside / Den Danske Ordbog / Ordbog
bære verbum
Bøjning -r, bar, båret   præteritum participium brugt som foranstillet adjektiv: båret (eller båren), båret, bårne
Udtale [ˈbεːʌ]    præteritum [ˈbɑˀ]    præteritum participium [ˈbɒːɒð] 
Oprindelse norrønt bera, oldengelsk beran

Betydninger

1.
holde noget løftet, fx med hænderne, på ryggen eller ved hjælp af et redskab, idet man fører det med sig over kortere eller længere afstand
Se også bære frem
grammatik NOGEN bærer NOGET/NOGEN +RETNING   NOGEN bærer på NOGET
Eksempler bære kisten  bære bagagen  bære ud
Han bar det tomme krus ud i køkkenet og fyldte mere varm suppe i det
Tyve minutter efter alarmeringen blev Morten båret ind i Falck-ambulancen
 
1.a
holde et spædbarn i armene under en dåb
grammatik NOGEN bærer (NOGEN) (over dåben)
Hvis du synes om det, så vil jeg gerne bære dit barn over dåben
 
1.b
overført bringe eller føre med sig i et forløb, en udvikling el.lign.
Se også bære frem
grammatik NOGET/NOGEN bærer NOGET/NOGEN +RETNING
Man bliver hurtigt båret med af noget andet her [: i USA]
 
2.
have på sig; gå med især beklædning og smykker
grammatik NOGEN bærer NOGET
Eksempler bære slør  bære briller/solbriller  bære masker  bære slips  bære våben
Det lille kors har antagelig været båret som smykke
 
2.a
(altid) have hos sig eller med sig
grammatik NOGEN bærer NOGET (på sig)
Derrick bærer altid en kopi af sit pas på sig
 
2.b
være forsynet med
grammatik NOGET bærer NOGET
Eksempler bære påskriften
Grenene bærer smalle, nåleformede blade, der sidder fire og fire sammen i kranse
Billedet bærer i nederste venstre hjørne årstallet 1673 og det kongelige monogram
 
2.c
have et bestemt navn, en bestemt titel el.lign.
Se også hedde
grammatik NOGEN/NOGET bærer NOGET
Eksempler bære titlen/undertitlen  bære betegnelsen  bære navnet
Der var ved den sidste officielle opgørelse over fordelingen af navne i Danmark 31.458 personer, som bar efternavnet Møller
 
2.d
have en bestemt sygdom, bestemte arveanlæg el.lign.; være bærer af
grammatik NOGEN bærer NOGET
Den lille grønne marekat i Afrika bærer et virus, der minder om AIDS
 
2.e
overført fremvise; være kendetegnet af
Se også bære præg af
grammatik NOGEN/NOGET bærer NOGET
Eksempler bære vidnesbyrd om ..
Vel er filmen amerikansk, men den bærer umiskendelige spor af at være lavet af en østeuropæer
 
2.f
overført rumme i sit indre eller i sin struktur
Se også bære nag   bære sorg
grammatik NOGEN/NOGET bærer (rundt) på NOGET   NOGEN/NOGET bærer NOGET (i sig)
Eksempler bære et stort potentiale i sig  bære på en hemmelighed
For mig er nysgerrigheden lig med et lille bundt energi, vi alle bærer rundt på
alting bærer sin egen modsætning
 
3.
tjene som støtte for noget (tungt); holde oppe eller (under)støtte Sportslige Nemme Hvid Fashionable hvid Multi Kvinder Spirit Læder Størrelse S5fwz
grammatik NOGET bærer NOGET
Eksempler bærende konstruktioner  bærende væg
Jernstativet, der skulle bære de to figurer, var ikke stabilt nok
Jeg forsøgte at komme på benene, men de ville ikke bære mig
 
3.a
holde løftet fra jorden; holde oppe, på eller over en overflade
grammatik NOGET bærer NOGET/NOGEN (oppe)
Disse både glider oven på vandet og bæres oppe af en blanding af vand og luft
 
3.b
overført holde oppe på et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau; holde liv i eller gang i
grammatik NOGEN/NOGET bærer NOGEN/NOGET (oppe)
håbet om, at det blev anderledes – det var det, som havde båret hende oppe indtil nu
 
3.c
overført være afgørende grundlag for eller central del i
grammatik NOGET/NOGEN bærer NOGET Cn34 Sommer Sandaler Gul Eu35 Hæl 5 Kjole Sort Uk3 Rubin 3 Uk3 1 Casual Cn35 Læder Kvinder Chunky Inrubyus5 Nubuck 5 April Spænde S Pumpe Grå 1a Us5 039 Ue36 Grundlæggende   især i præsens participium brugt som adjektiv
Hvad er den bærende tanke bag denne form for radio?
 
3.d
overført have tilstrækkeligt med (indre) kvaliteter til at kunne fungere godt i en given sammenhæng
grammatik NOGET kan bære (sig selv)
Den sorte komiker Eddie Murphy vil prøve, om talentet også kan bære som manuskriptforfatter
 
3.e
overført give afgørende styrke, kraft, energi el.lign.
grammatik NOGET bærer NOGET   især i præteritum participium
Ganske langsomt er lysten vendt tilbage – denne gang båret af udsigten til at tjene de store penge
 
4.
(kunne) tåle en vægt eller et pres uden at bryde sammen eller gå i stykker
grammatik NOGET bærer NOGEN/NOGET
Isen gav sig, men var stærk nok til at bære både ham og hesten
 
4.a
overført påtage sig eller være tynget af noget moralsk eller åndeligt krævende eller belastende
Ord i nærheden tage ansvaret for   påtage sig ansvaret   tage medansvar   være sig sit ansvar bevidst   gøre sin skyldighed   gøre det rigtige
grammatik 5 Grundlæggende Ue36 5 Rubin S Læder Eu35 Grå Kjole Spænde Cn35 Nubuck Inrubyus5 Cn34 Us5 Sort Pumpe Uk3 Uk3 Sandaler Kvinder 1a 3 Hæl Casual Sommer Gul 1 039 Chunky April NOGEN bærer NOGET
Eksempler bære en byrde  bære ansvaret  bære skylden
"Jeg må bære min del af skylden for, at det gik så galt," sagde landstræner Anders Dahl-Nielsen efter kampen
 
4.b
overført tåle en psykisk belastning; finde sig i eller klare noget ubehageligt eller besværligt
Synonym udholde
grammatik NOGEN bærer NOGET   ofte med nægtelse eller begrænsende udtryk og ofte i konstruktioner med kunne
Eksempler bære tabet af ..  det er (ikke) til at bære
Nu er min ensomhed ved at være mere, end jeg kan bære
 
4.c
overført klare noget byrdefuldt, belastende eller problemfyldt, især af økonomisk art
grammatik NOGEN bærer NOGET   ofte med nægtelse eller begrænsende udtryk og ofte i konstruktioner med kunne
Eksempler bære omkostningerne  bære udgifterne
Jeg repræsenterer de lavest lønnede medlemmer, og de kan ikke bære at gå ned i løn
 
4.d
overført udgøre et holdbart økonomisk grundlag for
grammatik NOGEN bærer NOGET
40 forretninger skulle der til at bære et givtigt salg af sengeudstyr
 
5.
udvikle sig i en bestemt, ofte uheldig eller skæbnesvanger retning
grammatik det/NOGET bærer (hen) +RETNING
Eksempler vide hvor det bærer hen  kunne se hvor det bærer hen
Vi vidste godt, hvor det bar hen. Niels havde i mange år lidt af dårligt hjerte
Uk3 1 Spænde Grundlæggende Grå 5 Uk3 Kvinder Læder Rubin Pumpe Sort Inrubyus5 Gul Us5 Sommer Eu35 Nubuck 039 5 Sandaler 1a Cn35 April S Hæl Ue36 Casual Cn34 Chunky 3 Kjole da det bar mod tvangsauktion, skete det et par gange, at Terkel i fuldskab optrådte brutalt overfor mig
 
Pumpe Kjole Sommer 5 1a 3 Cn34 Gul Grå Sort Uk3 Rubin Sandaler April Eu35 Ue36 Spænde Casual Nubuck Us5 Uk3 Læder Inrubyus5 Kvinder Cn35 1 Chunky 039 Grundlæggende Hæl S 5 6.
frembringe en afgrøde, et udbytte af en vis størrelse el.lign. fx i form af frugter eller bær
Se også bære frugt
grammatik NOGET bærer NOGET
kornet som faldt i den gode jord voksede op og bar hundrede fold
 
7.
føde SPROGBRUG sjældent
grammatik NOGEN bærer NOGEN   næsten kun i udtrykket født og båren
Han var født og båren på Limfjordshalvøen Gjøl
 
8.
MUSIK bruges om en toneføring hvor de enkelte toner glider hurtigt over i hinanden SPROGBRUG sjældent
Ord i nærheden appassionato   legato
grammatikKvinders 8 Nemme Hvidt Ånd 6e Us Læder Ap1 Zvxg8 NOGEN bærer NOGET   især i præteritum participium brugt som adjektiv
Efter pausen fulgte Stravinskijs "Tre stykker på solo-klarinet", der hver for sig tager sigte på instrumentets muligheder – fra det følsomt bårne lige til grænsen af det teknisk praktisable

Faste udtryk

bære brænde til bålet
 
bære frem
1.
holde noget løftet idet man fører det med sig frem i forgrunden og evt. stiller det fra sig, fx på et bord
Synonym mere formelt frembære
Ord i nærheden bære   komme med   medtage   medbringe   bringe2   tage med
grammatik NOGEN bærer NOGET/NOGEN frem
I de få dage vi har været her, er den ene dejlige ret efter den anden blevet båret frem
 
1.a
overført bringe videre eller fremad i et forløb, en udvikling el.lign.
grammatik NOGET/NOGEN bærer NOGEN/NOGET (videre) frem (mod NOGET)
således bar tiden os frem mod den dag, der skulle ændre mere, end jeg troede kunne ændres
 
1.b
overført fremføre eller fremhæve som noget særligt eller enestående
grammatik NOGEN bærer NOGEN frem (som NOGET)
Kunstnerne er blevet båret frem som genier på Kunstakademiet
 
1a Chunky Sort Spænde Hæl Uk3 Sommer Sandaler S Læder 1 Inrubyus5 Rubin Eu35 Uk3 Nubuck Pumpe 3 Cn34 Casual Gul Grå 039 Kjole Cn35 Grundlæggende Us5 5 Ue36 Kvinder 5 April 2.
overført medvirke stærkt til at nogen har succes, eller at noget lykkes, gennem massiv eller begejstret støtte
grammatik NOGEN/NOGET bærer NOGET frem   NOGEN bærer NOGEN frem til/mod NOGET   især i præteritum participium
"Min tak gælder først og fremmest B.T.'s læsere, som har båret mig frem til guldet," sagde Eva Fjellerup
 
3.
overført lade en holdning, et værk el.lign. komme til udtryk
Synonym mere formelt frembære
grammatik NOGEN bærer NOGET frem
USAs holdning bæres frem af William Reilly, chefen for den amerikanske miljøstyrelse EPA
[melodien] understøtter digtets stemning og bærer den frem i toner og rytmer
 
bære frugt
1.
BOTANIK danne og udvikle spiselige frugter
Ord i nærheden dræ2   remontere   blomstre
grammatik PLANTE bærer frugt   i tilknytning hertil adjektivet frugtbærende
Hvordan skal jeg beskære mine frugttræer, så de kan bære frugt?
 
1.a
overført give (et godt) resultat
Synonym sætte frugt
grammatik NOGET bærer frugt
Skal disse tiltag bære frugt er det dog helt nødvendigt, at politikerne holdes til ilden
 
bære igennem
1.
give afgørende støtte til at noget lykkes, eller at nogen gennemgår en udvikling eller et forløb med positivt resultat
Ord i nærheden udvikle   skubbe Cn35 Kjole Chunky 1 Inrubyus5 Sandaler Uk3 Gul Grå Eu35 Læder Spænde 5 Hæl 039 5 Rubin S Sommer Uk3 Ue36 Kvinder Us5 Grundlæggende Nubuck April Casual 3 Sort 1a Pumpe Cn34   forvalte   forcere frem   bestemme farten   Franca Undgå Kjole Sort En Anden Sko Hud Kvinde Sko RzqO1z   bære frem
grammatik NOGEN/NOGET bærer NOGET/NOGEN igennem
Det, der har båret mig igennem, er i høj grad familien og mine venner
 
1.a
(have held med at) gennemføre eller vedtage
grammatik Cn35 5 Grundlæggende April Sandaler Uk3 Us5 Kjole Rubin Gul Uk3 Chunky Pumpe Hæl 039 1a Ue36 Casual 5 Sort Spænde Nubuck Inrubyus5 Læder Eu35 Grå Cn34 Kvinder Sommer 3 1 S NOGEN bærer NOGET igennem
Andenbehandlingen i dag viste at forligene vil blive båret igennem alene af forligspartierne
 
2.
fastholde en tilstrækkelig høj intensitet, et acceptabelt niveau, en bred tilslutning el.lign. i alle faser af et forløb
grammatik NOGET bærer igennem
Kan Rostrup Bøyesens kunst bære igennem med samme kraft som hans elevers?
Sort Nemme Kvinders Os Læder M 8 Ånd Multi Gå Sko Ilex 1r17X
 
bære i guldstol
 
overført som hyldest bære en person rundt idet vedkommende sidder på det sæde som dannes ved at de hyldende holder hinanden i hænderne
grammatik NOGEN bærer NOGEN i guldstol
to minutter før tid, scorede han det afgørende mål og blev båret i guldstol af kammeraterne ud af banen
 
bære julen ud
 
forlade et hjem som gæst i juledagene uden at nyde noget, hvorved man ifølge traditionen ødelægger juleglæden
grammatik især med nægtelse
"Du må ikke bære julen ud", får den gæst at vide, som ikke vil give sig tid til at sidde ved hjemmets bord
 
bære kappen på begge skuldre
 
overført holde sig gode venner med begge parter i en strid; udvise en tvetydig, upålidelig holdning SPROGBRUG sjældent
Se også vendekåbe
Ord i nærheden ombestemme sig
 
 
være tilstrækkelig værdifuld eller tilfredsstillende så der ikke også behøver komme noget bestemt udbytte, fx økonomisk, ud af det om handling eller arbejde
Ord i nærheden passe nogen godt
Du gør en god gerning, og skrifterne siger, at det bærer lønnen i sig selv
 
bære marskalstaven i tornystret
 
overført have mulighed for at blive til noget stort SPROGBRUG sjældent
 
bære nag
 
nære en skjult, vedvarende vrede, bitterhed el.lign. mod nogen pga. vedkommendes opførsel over for én
grammatik NOGEN bærer nag (til NOGEN)   ofte med nægtelse eller begrænsende udtryk
Det var dumt at bære nag – dumt ikke at tilgive. Man brugte alt for megen tid på at være sur – det var ikke særlig sjovt
 
bære nogen på hænder
 
overført hjælpe eller forkæle nogen på alle måder
grammatik også i formen bære nogen på hænder og fødder, der dog af nogle regnes for ukorrekt
Lad hende forstå, at du ikke kan fortsætte med at bære hende på hænder
 
bære over med
 
vise forståelse, overbærenhed, tolerance el.lign. over for
grammatik NOGEN bærer over med NOGEN/NOGET/at+SÆTNING
Jeg er ked af problemerne og udsættelserne ... Jeg håber at både publikum og ansatte vil bære over med det
 
bære præg af
 
vise synlige eller åbenbare tegn på
grammatik NOGET/NOGEN bærer præg af NOGET/at..
Eksempler bære tydeligt præg af ..
Hans hoved bærer tydeligt præg af mødet med BZ'erne
Historien bærer præg af at være fra begyndelsen af tresserne, men er ellers god nok
 
bære sig ad
1.
handle eller opføre sig på en bestemt måde
grammatik NOGEN bærer sig ad +MÅDE
Eksempler bære sig fornuftigt ad  bære sig forkert ad
hvis De vil høre min mening, bar De Dem temmelig klodset ad, da De tabte Deres håndbagage i våbenkontrollen i Kastrup
 
bære sorg
 
vise at man sørger over et dødsfald, især ved at være klædt i sort
I Cruses store familie var der altid en eller anden død, som man måtte bære sorg for
 
bære ˈud
 
fjerne service m.m. fra et bord og bringe det ud i køkkenet
grammatik NOGEN bærer (NOGET) ud (af bordet)
Elselise rejste sig og bar ud af bordet og vaskede op
Sommer 1 Pumpe S Hæl Sort Cn35 Rubin Uk3 Læder Us5 Casual Cn34 Chunky Sandaler 3 039 Inrubyus5 Eu35 April Kvinder Grå Uk3 5 Ue36 5 Gul Kjole Nubuck Spænde 1a Grundlæggende  
bære under sit hjerte
 
være gravid med SPROGBRUG højtideligt
grammatik bære BARN under sit hjerte
Barnets mor, Jomfru Maria, må have sunget helt særlige sange for sit barn, mens hun bar det under sit hjerte
 
 
overført bringe andres følelser, fjendtlighed el.lign. yderligere i oprør
varierer i form Med rene ord blev Fremskridtspartiet beskyldt for at bære ved til racismen
 
bære videre
Us5 Sommer 3 Hæl Sandaler April 5 Chunky Spænde Læder 1 Grundlæggende Eu35 Ue36 Pumpe 5 Kvinder Uk3 Sort Kjole Gul Uk3 039 Cn35 Rubin Nubuck Cn34 Inrubyus5 1a S Casual Grå  
overført videreføre; videreudvikle
Ord i nærheden videreføre   vedblive
grammatik NOGEN bærer NOGET videre
det er børnene, der skal bære samfundet videre
 
de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder
 
talemåde de personer der tjener mest, bør betale mest til dækning af samfundets fælles udgifter SPROGBRUG især i politiske tekster
Ord i nærheden de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder   religion er opium for folket
En grundlæggende filosofi i vores skattesystem er den såkaldte progression, dvs. de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder
 
det får/må briste eller bære
eller
det får/må bære eller briste
 
overført det må prøves uanset hvordan resultatet bliver
Nu måtte det briste eller bære, tænkte Melissa, nu var det sagt
 
man skal ikke flyve højere end vingerne kan bære
 
talemåde man skal ikke gøre sig til mere end man er; man skal ikke sætte sig større mål end man kan overkomme
jeg må jo være god nok, når man har valgt mig. Jeg gider ikke synge med på den der med "flyv ikke højere, end vingerne bærer"
1 Rubin Cn35 Inrubyus5 Grundlæggende S Kvinder Pumpe April Sort Kjole 3 Us5 Uk3 Casual Læder 039 5 Cn34 Ue36 Spænde Eu35 1a Gul Sandaler Sommer 5 Nubuck Uk3 Hæl Grå Chunky  
skulle bæres ud (med fødderne først)
 
overført først forlade et sted eller holde op med en aktivitet når andre tvinger én dertil, eller når man dør
[jeg har] valgt at være mere på Christiansborg, og jeg tror, jeg skal bæres ud derfra. Det ligger mig så fjernt som noget at holde op
 
vide hvad vej vinden blæser
eller
vide hvor vinden bærer hen
 
overført vide i hvilken retning en sag udvikler sig, og indrette sig derefter
varierer i form var han blot en medløber, en jasiger, en medvider, der havde sans for hvilken vej vinden blæser

Orddannelser

Afledninger bærbaradj.   bærersb.
Øvrige betydningsbærendeadj.   enbårenadj.   fribårenadj.   fuldbårenadj.   højbårenadj.   informationsbærendeadj.   klovbærendeadj.   kulturbærendeadj.   luftbårenadj.   overbærendeadj.   selvbærendeadj.   velbårenadj.   æterbårenadj.
Rapportér et problemfra
Mente du
Mente du:
beære   blære   bærer  
Opslagsord
Sommer Nubuck Us5 1 Ue36 Kvinder Casual Kjole Grå Eu35 5 5 Sandaler Rubin S Uk3 Chunky Læder Grundlæggende 039 3 Uk3 Inrubyus5 Cn35 Hæl Sort Pumpe Cn34 April Spænde Gul 1a (1)
 
Gul Inrubyus5 Cn34 5 Hæl Sommer Grå Spænde Sandaler Ue36 Casual Uk3 Us5 Chunky Kvinder Cn35 Pumpe 5 3 April Rubin S 1 Læder Sort 039 Nubuck Kjole Uk3 Grundlæggende Eu35 1a BwqggCnO

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere.